یک شب ... یک رویا


Title یک شب ... یک رویا
Hit 4116
Photographer مجید قهرودیمجید قهرودی
Location دامنه غربی قله دماوند
Camera canon 50D
Lens sigma 17-70
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
ISO 2500
Photography Techniques panorama
Date of photography 23 خرداد


2 comments have been posted.

مجید عزیز بسیار زیبا و روییایی شده به خصوص که دماوند پر عظمت را با راه شیری و از طبیعتی چنین زیبا به تصویر کشیده ای بسیار زیبا است لذت بردم پیروز باشی
بسیار زیبا شده عکس ، عالی
Top