طلوع راه شیری


مدتها بود منتظر رسیدن راه شیری بودم . در این شب قرار بود بیش از اینها فاصله بگیرم که متاسفانه نشد و مجبور شدم در روستایی واقع در 40 کیلومتری شمال شهر توفق کنم . مشکلات زیادی پیش اومد که گفتن ندارد . اما یکی از اصلی ترین اهدافی که داشتم سنجش حد قدر و آلودگی نوری منطقه شمالی بود. این عکس کم و بیش گویای این مطلب هست...
Title طلوع راه شیری
Hit 3263
Location 40 کیلومتری شمال دامغان
Camera Nikon D7100
Lens 18-55
Lens Aperture f/3.5
Exposure 60 ثانیه
Filter -----
ISO 3200
Accessories LXD75 Mount
Date of photography 28/03/2015


No comments have been posted.

Top