یکسان

 

عقرب روی بام!

انگار یه غقرب گنده رو پشت بومه!

تالاب و درخت

ترکیب 10 عکس برای کاهش نویز

ماه گرفتگی بر فراز دماوند

هر آنچه با فرکانس های طبیعت هماهنگ و هم‌سو باشد دلنشین است. این عکس را دوست دارم چون با فرکانس دماوند و ماه گرفتگی هم ‌سو است.

رویایی

دراین عکس نمایی ازمرکزکهکشان راه شیری به همراه تک درختی زیبادرروستای باباپیرشهرستان تویسرکان ازتوابع استان همدان به تصویرکشیده شده که دراون دختری بالباس محلی زیبای مخصوص همون منطقه ترکیبی رویایی باآسمان روساخته...

مقایسه ابعاد خوشه های کروی M13 و M15 در بزرگنمایی یکسان

M13 , M15 at the same magnitude

مقایسه گذر زهره و تیر


رقابت عکاسی بین المللی زمین و آسمان 2015

ششمین رقابت عکاسی بین المللی زمین و آسمان 2015 از عکاسان منظره دعوت میکند تا هنر و علم را با دقت در اهمیت اسمان تاریک و حفظ طبیت ترکیب کنند.

آغاز ثبت نام پنجمین دوره رقابت بین المللی عکاسی زمین و آسمان در سال 2014

همزمان با برگزاری ماه جهانی نجوم، ثبت نام برای رقابت بین المللی عکاسی از زمین و آسمان در سال 2014 آغاز شد.

اوج آسمان


Super & Micro Moon

اختلاف 47531 کیلومتری! این دو عکس در شرایط یکسان از لحاظ زمان نوردهی و حساسیت و ابزار گرفته شده است البته در دو مکان متفاوت.

Top