اوج آسمان


 
این شعر زیبا گویای بخشی از آن حسی است که خیلی شبها همه ما در زیر آسمان تاریک و پر ستاره داریم. آسمانی که مرز و نژاد سرزمین نمیشناسد و برای همه یکسان جلوه گری میکند.

امشب در سر شوری دارم

امشب در دل نوری دارم

باز امشب در اوج آسمانم

باشد رازی با ستارگانم

امشب یک سر شوق و شورم

از این عالم گویی دورم

از شادی پر گیرم که رسم به فلک

سرود هستی خوانم در بر حور و ملک

در آسمانها غوغا فکنم

سبو بریزم ساغر شکنم

امشب یک سر شوق و شورم

از این عالم گویی دورم

با ماه و پروین سخنی گویم

وز روی مه خود اثری جویم

جان یابم زین شب ها

می کاهم از غم ها

ماه و زهره را به طرب آرم

از خود بی خبرم ز شعف دارم

نغمه ای بر لب ها

امشب یک سر شوق و شورم

از این عالم گویی دورم

Title اوج آسمان
Hit 4321
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای هونجان
Camera 350D مودیفای
Lens 11 میلیمتر تامرون
Lens Aperture 3.5
Exposure 29 ثانیه
ISO 1600
Date of photography 11/5/2011


1 comments have been posted.

چه مبارک سحری و چه فرخنده شبی بسیار زیباست
Top