North America & Pelican Nebulas


سحابی امریکای شمالی و سحابی پلیکان
Title North America & Pelican Nebulas


2 comments have been posted.

بسیار زیبا با جزییات فراوان موفق باشید
سلام آقای زمانفر عکسهای بسیار زیبایی و دقیقی از سحابی آمریکای شمالی و سحابی بادبان گرفته اید. در صورت ممکن اطلاعات ثبت تصاویرتان را هم ذکر نمایید. با تشکر
Top