مریخ

 

"والس مارینریس" ، گراند کانیون مریخ


ماه، مریخ، زحل، مشتری، راه شیری


روزنه ای در مریخ


راه شیری در بالای کلوتهای استان بوشهر.

راه شیری در بالای کلوتهای استان بوشهر. در دو طرف راه شیری مریخ و مشتری و در میانه راه شیری زحل دیده می شود.

شکوه راه شیری و مریخ


ارتفاعات "هيلز" و ردپايی روی مریخ


غروب خورشید در مریخ

تصویر پانوراما از سایه های شامگاهی که از مریخ نورد کنجکاوی گرفته شده.

قرچ و قروچ‌های مریخی!

همانند زمین‌لرزه‌ها، مریخ‌لرزه‌ها نیز می‌توانند ساختار و فعالیت لایه‌های درونی سیاره را آشکار نمایند.

Motion Startrail

سیاره های مشتری، زحل و مریخ به ترتیب در قسمت راست، قسمت مرکزی راه شیری سمت چپ سحابی مرداب و قسمت سمت چپ (اواسط استارتریل خط نارنجی بزرگ) در تایم لپس مشخص هستند.

بَرخان‌ها ذوب می‌شوند!

این اشکال عجیب و غریب بر روی سطح مریخ، چه هستند؟

Top