ابرهای درخشان مریخ


امتیاز تصویر: NASAJPL-CaltechMSSS

نمای لایه‌لایه و رنگ‌ورو رفته‌ کوه مِرکو در پیش‌زمنیه این تصویر موزاییکی که دوربین Mast مریخ‌نورد کنجکاوی ثبت کرده است، نمایان است. این تصویر که از ترکیب 21 تصویر مجزا تشکیل شده است، درست پس از غروب 19 مارس، 3036 امین روز حضور کنجکاوی که در حال کاوش از سیاره سرخ است،  ثبت شده است. ابرهای مرتفع  مریخی در گرگ‌ومیش هنوز آن بالا می‌درخشند، درست مانند ابرهای شب‌تاب زمینی که نور خورشید را در زیر افق محلی منعکس می‌کند. اگرچه ابرهای یخی آب از جوِّ رقیق مریخ رد شود، ولی این ابرهای پراکنده در ارتفاعات بالا قرار دارند، می‌توانند از دی‌اکسید کربن و بلورهای یخ خشک تشکیل شوند. دوربین Mast کنجکاوی ابرهای رنگین‌کمانی یا مادر مروارید که رنگ‌های ظریفی به آسمان مریخ اضافه کرده است هم ثبت کرده است.


Top