جاده ی ابریشم


در این عکس از تکنیک پانوراما و سه عکس برای ثبت ماه گرفتگی در کنار کهکشان راه شیری و سیاره ی مریخ استفاده شده است. این عکس در نمکزار کویر سه قلعه گرفته شده و همانطور که در فورگراند عکس مشاهده می کنید به منظور جمع آوری نمک توسط محلی ها به صورت انباشتن آنها بر روی هم و خشک شدن و درنهایت استحصال آن صورت میگیرد. پیوند مسیر نمکی در زمین با کهکشان در آسمان تداعی کننده ی جاده ی ابریشم بوده که علت انتخاب این عنوان برای عکس است.
Title جاده ی ابریشم
Hit 2957
Photographer حمید کاوریحمید کاوری
Location سه قلعه
Camera Nikon D810
Lens Tamron 15-30mm f/2.8
Lens Aperture 2.8
F 16
Exposure 25
ISO 3200
Photography Techniques پانوراما
Date of photography 5/5/97


No comments have been posted.

Top