نبوغ: نخستین پرواز بر فراز مریخ

نبوغ: نخستین پرواز بر فراز مریخ


امتیاز ویدئو: NASAJPL-CaltechASUMSSS

بهترین راه برای کاوش مریخ چیست؟ شاید فقط یک راه بهترین وجود نداشته باشد، اما در روشی که به تازگی  اثبات شده است نوید شگفت‌انگیزی می‌دهد: پرواز . پرواز طراحی‌شده یا خودکار نوید کاوش نواحی وسیعی را می‌دهد و مخصوصا نواحی جالب را با دقت بیشتری دیده‌بانی خواهدکرد دیروز، برای نخستین بار ، بالگرد کوچکی به نام نبوغ پروازی خودکار روی مریخ انجام داد.  در این ویدئو  ابتدا مریخ‌نورد استقامت که به آرامی در سطح مریخ نشسته است، عکسی از نبوغ ثبت کرد. بعد از چند ثانیه، پره‌های بلند نبوغ شروع به چرخیدن کرد و چند ثانیه پس از آن، تاریخچه با سابقه کار نبوغ  با ارتفاع گرفتنش ثبت شد، چند ثانیه در هوا ماند و فرود آمد. طی چند ماه آینده، پروازهای آزمایشی بیشتری برای توانایی بی‌سابقه نبوغ برنامه‌ریزی شده است. ممکن است پرواز به بشریت کمک کند تا نه فقط مریخ، بلکه تیتان قمر زحل را هم در دهه‌های پیشرو بهتر کاوش کنیم.


Top