دهانه‌ی برخوردی فردوسیقطر این دهانه 6 کیلومتر است
Title دهانه‌ی برخوردی فردوسی
Hit 3008
Location شهر کرمان
Camera canon 40D
Lens Aperture 10
Telescope 8اینچ نیوتنی اسکای واچر
F 2000
Photography Techniques stack
Accessories skywatcher 2x barlow
Date of photography 20 اردیبهشت 93


2 comments have been posted.

ممنونم جناب رحیمی
عکس دقیق و خوبیه خیلی شفاف . ممنون از این عکس شنیده بودم دهانه ای به نام فردوسی در ماه نامگذاری شده ولی دقیقا تصویری از آن ندیده بودم بسیار خوب موفق باشید
Top