سکوت

 

رد ستارگان دور قطبی

من بودم و سکوت و خلوت کمپ و یه آسمون پر ستاره... 🤩⛺🚴‍♂️

عقاب بر فراز دشت آفتابگردان

در یک شب سرد در اواخر تابستان ۹۸، به تماشای غروب قلب راه شیری و طلوع صور فلکی پاییزی نشستیم.

در مسیر راه ابریشم

همه چیز فراهم شد، شب، آسمان پر ستاره، مهتاب و در میانه ی راه ناشناخته، سکوت بیابان گسترده شده بود. تنها صدای شاتر هر بیست ثانیه در حیاط کاروانسرا می پیچید و با صدای باد در می آمیخت.

شب, سکوت, کویر

در اعماق کیهان, قلب کهکشان راه شیری بر فراز تپه های شنی

شکارچی در برف


سکوتی به عمق فریاد آسمان


تنها با آسمان

Alone under moon light

چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

سکوت هیاهو


سکوت جاده


Top