سکوت هیاهو


روستای قهرود....کاشان
Title سکوت هیاهو
Hit 3989
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location کاشان
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 25s
ISO 6400
Photography Techniques تک شات


1 comments have been posted.

علی عزیز یک عکس زیبا با کادر خوب و ویرایش مناسب برای آسمان لذت بخش است دیدن چنین مناظری موفق باشی
Top