دوست

 

در قلب سحابی رزت


مقارنه مشتری و زحل

مقارنه بزرگ سیاره مشتری و زحل شامگاه یکم دیماه 1399

Glory Night Scape


یوگی و دوستان به صورت سه بعدی:


Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

طلوع کهکشان راه‌شیری

یکی از بهترین زمان های که البته خودم هم دوست دارم برای گرفت عکس از کهکشان راه شیری همین موقع طلوع آن است.

گذر زمان و طلوع راه شیری در قبرستان اسرار آمیز


غروب خورشید و برج میلاد


انسان و اسمان

غروب مرکز کهکشان در اسمان تاریک روستای زیبای عشین

مهمان ناخوانده

در تاریخ ۴ مهر ۹۸، در سفری با سازمان جغرافیایی به مکانی رفتیم که از قبل اعلام نشده بود و تبدیل هیجان انگیز ترین سفری شد که تا به حال رفته ام.

Top