امام

 

امامزاده شعیب

تلفیق 100 عکس

eclipse

ماه گرفتگی 5 مرداد 1397

ماه گرفتگی در میدان امام اصفهان

در این عکس ماه گرفتگی در میدان امام اصفهان ثبت شده است.

ماه گرفتگی و مسجد امام

ماه گرفتگه و مریخ همراه با مناره ی زیبای مسجد امام

سحابی مرداب M8


رد ستارگان و قلعه دزک

ترکیب یک مکان تاریخی و با اهمیت با آسمان شب همیشه جلوه خاص و فراموش ناشندی رو به مخاطب میدهد.

راه شیری یا امواج ایرانسل

راه شیری در کنار دکل ایرانسل

مقارنه زهره و مشتری

مقارنه زهره و مشتری مسجد امام اصفهان

نخستین جشنواره عکس شیخ بهایی اصفهان


رقابت عکاسی بین المللی زمین و آسمان 2015

ششمین رقابت عکاسی بین المللی زمین و آسمان 2015 از عکاسان منظره دعوت میکند تا هنر و علم را با دقت در اهمیت اسمان تاریک و حفظ طبیت ترکیب کنند.

Top