ماه گرفتگی در میدان امام اصفهان


در این عکس ماه گرفتگی در میدان امام اصفهان ثبت شده است.
Title ماه گرفتگی در میدان امام اصفهان
Hit 1337
Photographer پرویز هاشمیپرویز هاشمی
Location میدان امام اصفهان
Camera نیکون d5300
Lens 18-140
Lens Aperture 4
F 32
Exposure 2 ثانیه
ISO 100
Date of photography 5 تیر ماه 97


No comments have been posted.

Top