ماه زیبا


Title ماه زیبا
Hit 2796
Photographer مهسا محرمیمهسا محرمی
Location شیراز
Camera mobile(galaxy S(
Telescope dobsonian 8 inch
F 2.6
Exposure 1/172
ISO 100
Date of photography 15.04.2014


3 comments have been posted.

خیلی ممنونم
خیلی ممنون از نظر و راهنماییتون
عکس خوبی شده به خصوص که با گوشی موبایل گرفته شده برای عکاسی از ماه و ثبت جزییات میتوانید در شبهای بین 5 تا 10 یا به همین نسبت در شبهایی که ماه پس از ماه بدر قرار میگیرد از ماه عکس بگیرید تا از سایه نور خورشید در دهانه های برخوردی ماه عکس بهتری بگیرید موفق باشید
Top