العقرب

 

آپولو 14: نمایی از آنتارس (قلب العقرب)


رودخانه ای تاریک تا "قلب العقرب"


غبار تاریک و ابرهای رنگین، میزبان ستاره‌ی قلب‌العقرب در آسمان!

چرا آسمان در نزدیکی قلب‌العقرب و ستاره‌ی رو-مارافسای، این‌چنین غباری و در عین حال، رنگی به نظر می‌رسد؟

آسمان شب


غروب دوست داشتنی

غروب ماه ، مریخ ، زحل و قلب و قلب العقرب

قلب عقرب

نمایی نزدیک از سحابی های اطراف ستاره قلب العقرب

Antares vs Mars

شعاع Antares (قلب العقرب)حدود 300 میلیون کیلومتر است، خیلی بیشتر از شعاع مدار گردش مریخ به دور خورشید (227 میلیون کیلومتر)! و نزدیک به 430 برابر شعاع خورشید!

ابرهای رنگارنگ اطراف ستاره رو-مارافسای!


کهکشان گرداب M51

نمای واید از کهکشان گرداب M51 در شمال آسمان

قلب العقرب Antares

قلب العقرب و سحابی های اطراف آن

Top