آپولو 14: نمایی از آنتارس (قلب العقرب)

آپولو 14: نمایی از آنتارس (قلب العقرب)


پنجاه سال پیش از این جمعه، آنتارس، ماژول ماه نشین آپولو14 روی ماه فرود آمد. قبل از ترک ماه، فضانورد اد میچل از پنجره ای در سفینه، یک مجموعه عکس از سطح ماه گرفت که توسط اریک جونز ، سردبیر مجله "سطح نشین آپولو" ویرایش شده و به این صورت بصورت موزائیکی به یکدیگر چسبانده شده اند. این منظره پس از اتمام دومین و آخرین پیاده روی فضانوردان آپولو 14 در روی ماه گرفته شده و منظره ای مشرف به ارتفاعات "فرا مارو" در شمال غربی محل فرود را نشان می دهد. وسیله نقلیه مخصوص حمل تجهیزات که وسیله ای با دو چرخ و شبیه به ریکشا (نوعی وسیله نقلیه هندی) است و برای حمل ابزار و نمونه ها استفاده می شود در قسمت جلوی تصویر دیده می شود. در نزدیکی افق در قسمت بالای مرکز عکس، تخته سنگی به عرض 1.5 متر با نام سنگ لاک پشت دیده می شود. در دهانه کم عمق پائین سنگ لاک پشت، دسته بلند سفیدرنگ یک ابزار نمونه گیری دیده می شود که توسط میچل به آنجا پرتاب شده است. آلن شپرد، دوست ماهنورد میچل و اولین آمریکایی که به فضا رفته نیز با استفاده از یک چوب گلف به دو توپ گلف ضربه زد. یکی از توپ های گلف شپارد به صورت نقطه سفید رنگی در زیر نیزه پرتاب شده توسط میچل دیده می شود.

Top