قلب عقرب


نمایی نزدیک از سحابی های اطراف ستاره قلب العقرب

Title قلب عقرب
Hit 5025
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای هونجان
Camera کانن 40D
Lens کانن 70-200 در 70
Lens Aperture 2.8
Exposure 6 دقیقه - 3x2 دقیقه
ISO 1600
Photography Techniques استک
Accessories گاید با vixen sxd
Date of photography 29/2/94


3 comments have been posted.

خیلی عالیه آقای رحیمی
ممنون سجاد عزیز. استاد یعنی چه ! :)
بسیار ریبا وعالیست استاد عزیز.
Top