الاول

 

غروب هلال ماه جمادی الاولی

غروب هلال ماه در غروب جمعه 6 دی درست یک روز بعد از خورشید گرفتگی جزعی پنجشنبه 5 دی ثبت شده بر روی فیلم نگاتیو(رنگی 35 میلیمتری)

هلال بحرانی جمادی الاول 1434

هلال بحرانی جمادی الاول 1434 فاز: % 0.7

هلال جذاب ربیع الاول 1438


ماه نو

هلال ربیع الاول 1435

ماه در گذر زمان


هلال رکوردی ربیع الاول


کمان آسمانی

هلال ماه جمادی الاول 1435

هلال آخر ماه جمادی الاول 1434

هلال آخر ماه جمادی الاول 1434

یک ماه پیش در چنین شبی ...

یکماه پیش در کنار رصد هلال زیبای جمادی الاول 1434 ، دنباله دار پن استارز از میلیونها کیلومتر دورتر نظاره گر تلاش رصدگران ایرانی بود .

هلال ربیع الاول 1434


Top