در جست و جوی ماه پنهان


این عکس متشکل از پانورامایی با 3 تصویر است که در کویر سه قلعه گرفته شده است.
Title در جست و جوی ماه پنهان
Hit 3879
Photographer حمید کاوریحمید کاوری
Location کویر سه قلعه
Camera Nikon D810
Lens Tamron 15-30mm f/2.8
Lens Aperture 2.8
F 15
Exposure 25
ISO 3200
Date of photography 5/5/97


No comments have been posted.

Top