آرایه

 

PDS 70: قرص، سیارات، و اقمار

1400/06/02

HD 163296: فورانی از یک ستاره در حال‌ شکل‌گیری

1400/04/01

مرکز کهکشانی در ستاره‌ها، گاز و مغناطیس

1400/03/12

ماهواره‌ها روی جبار

1400/03/11

میدان مغناطیسی عمودی NGC 5775


رصدخانه آرایه بسیار بزرگ در غروب ماه


شکست نورهای دوردست


"نئووایز" جادوئی


تصویر رادیویی مرکز کهکشان از میرکت

در مرکز کهکشان ما، چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

تصویر نجومی روز ناسا: هاله های فوق العاده خورشید

به انقلاب زمستانی خوش آمدید؛ انقلاب زمستانی، نخستین روز زمستان در نیمکره شمالی و نخستین روز تابستان در نیمکره جنوبی زمین است. به مناسبت این روز، این تصویر زیبا از هاله های یخی خورشید را مشاهده کنید.

Top