آسمان خارا


کمتر شبی را در کویر خارا به چنین پاکی دیده بودم. باران چند روز قبل غبار را خوابانده بود و ماسه های روان را تبدیل به پدیده ای خمیر مانند کرده بود. به چشم خود می دیدم که ستاره ها از پشت کوه های دوردست افق شرق، که پس از تالاب گاوخونی، مرز استان یزد را معین می کنند، سرک می کشند و طلوع می کنند. در چنین آسمان پاک و تاریکی نور منطقه البروجی را به راحتی می توان در حوالی سیاره ی زهره با کمانی در جهت خلاف کمان راه شیری مشاهده کرد. همان کمان راه شیری که به دلیل خداحافظی با تابستان، دیگر شاهد تراکمش در قوس نبودیم. نور شهر کوچک حسن آباد، ابرها را روشن می کند
Title آسمان خارا
Hit 4093
Location کویر خارا
Camera Canon EOS 6D
Lens 14mm f/2.8 Samyang
Lens Aperture F/4.0
Exposure 30 ثانیه
ISO 6400
Photography Techniques پانوراما
keyword
کویر
خارا


2 comments have been posted.

عکس خیلی زیبا شده لذت بردم موفق باشی
سلام آقای مومن زاده تصویر بسیار زیبایی است.
Top