ماهواره‌ها روی جبار


امتیاز تصویر: Amir H. Abolfath

آن خطوط روی جبار چه هستند؟ اغلبشان انعکاس نور خورشید روی ماهواره‌های متعدد استارلینگ هستند که به دور زمین می‌چرخد. افزایش تعداد ماهوارهای ارتباطی استارلینگ متعلق به اسپیس ایکس، این مجموعه نقاط شناور متوالی در آسمان گرگ‌ومیش (شفق یا فلق) که با چشم غیر مسلح هم دیده می‌شود، باعث نگرانی بسیاری از منجمان شده است. از جنبه مثبت، استارلینک و صورت‌فلکی‌های مشابه آسمان بعد را غروب را پویاتر میکنند، همچنین ارتباطات جهانی مبتنی بر ماهواره‌ها سریع‌تر هستند، و به ارائه خدمات دیجیتالی در نواحی روستایی محروم کمک می‌کنند. از جنبه منفی، این ماهواره‌های کم‌ارتفاع برخی برنامه‌های عکاسی از اجرام اعماق آسمان را دشوارتر می‌کنند، به ویژه برنامه‌های رصدی که می‌بایست بلافاصله بعد از غروب یا قبل از طلوع عکاسی شوند. آرایه‌های ماهواره‌ای برنامه‌ریزی شده آینده که در مدارهای بالاتر کار کنند، ممکن است در تحقیقات اعماق عالم که برای تلسکوپ‌های زمینی بزرگ در هر زمان از شب برنامه‌ریزی شده است، تأثیر بگذارند. این تصویر که در دسامبر 2019 گرفته شده است، ترکیبی از 65 نوردهی 3 دقیقه‌ای است که برخی از تصاویر برای ثبت سحابی جبار در پس زمینه گرفته شده‌اند ، در حالیکه تصاویر دیگر ماهواره‌های در حال گذر را نشان می‌دهد.


Top