"نئووایز" جادوئی


تلسکوپ های MAGIC با آینه هایی به قطر 17 متر، تصویری از آسمان شب پرشکوه را در رصدخانه اروپای شمالی Roque de los Muchachos در جزیره قناری لا پالما منعکس می کنند. MAGIC مخفف سیستم تصویربرداری پرتو گامای جوی Cherenkov است و این تلسکوپ ها می توانند درخشش های گذراز نورهای تولید شده از ذرات معلق هوا را که در اثر پرتوهای گامای پر انرژی در ارتفاعات فوقانی جو زمین برانگیخته می شوند مشاهده کنند. در تاریخ 20 جولای، دو دستگاه از مجموعه سه تایی این تلسکوپ ها در حال جستجوی پرتوهای گاما از مرکز کهکشان راه شیری بودند. در تصویر بازتاب شده آنها، ستاره های درخشان صورت های فلکی قوس و عقرب در نزدیکی مرکز کهکشانی در جهت جنوب شرقی قابل مشاهده اند. در آنسوی آرایه های آینه ای تلسکوپ، بالاتر از افق شمال غربی و زیر دب اکبر معروف، دنباله دار NEOWISE  دیده می شود. NEOWISE مخفف "سیستم جستجوی اجرام نزدیک زمین با استفاده از امواج مادون قرمز" است. از این ماهواره به منظور کشف دنباله دار C / 2020 F3 استفاده شده است.


Top