راه شیری


به علت رطوبت زیاد ستاره های کمی ثبت شدند ومرکز راه شیری با آلودگی نوری روستاهای پشت کوه قرین شده است .
Title راه شیری
Hit 3458
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location روستای سید ابوصالح قایمشهر
Camera کانن 1100
Lens 18-55
Lens Aperture 4
Exposure 30 ثانیه
Filter uv
ISO 2600
Date of photography خرداد 92


No comments have been posted.

Top