سنگ نگاره های تیمره قدمت 6000ساله نقش یوز ایرانی


Title سنگ نگاره های تیمره قدمت 6000ساله نقش یوز ایرانی
Hit 3700
Location جنوب شرقی خمین
Camera canon 5d mark3
Lens 14samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 25ثانیه
ISO 800
Photography Techniques رد ستاره ای 250عکس
Date of photography 95/3/20


3 comments have been posted.

ممنونم که عکسهای من را مورد لطف قرار می دهید. کارهای شما هم همیشه با انتخاب مکان و سوژه های خاص زیبا شده.
ممنون از نظرتان جناب آقای ناصری از نظر و لطف شما در ضمن من عکس های اعماق آسمان شما رو دیدم بسیار زیبا و حرفه ای کار کرده بودید
آفرین.سوژه خوبی انتخاب کردید.دستمریزاد
Top