شباهنگ

 

بازتاب شباهنگ

شب قبل از خورگرفت ۵ دی ۹۸، در ساحل زیبای خنیزی کمپ کردیم و از زیبایی های بینظیر طبیعت لذت بردیم.

شکارچی پیر

تک درخت پیر و تحمل آخرین سور از زمستان عمر خود همراه با شکارچی و سگ بزرگش

صورت فلکی جبار و ستاره شباهنگ


کهکشان M31 کهکشان صوفی

کهکشان آندرومدا یا M31 نام دیگری نیز دارد. کهکشان صوفی

رویای شب زمستان

زمین برفی و صورت فلکی های زمستانی شکارچی، گاو و خوشه پروین همچنین ستاره شباهنگ همراه با حس گرم فورگراند تصویر یک قاب رویایی و آرامش بخش. پس از عبور از یک گرنه برف گرفته و هوای خیلی سرد نیمه های شب به این کامیون گیرکرده در برف رسیدیم.

پلانگتونهای جزیره هرمز

پلانکتون های شب تاب جزیره هرمز

نگین های آسمان شب های سرد


شباهنگ

تنها درخت ساحل بندر دیّر همنشین شده با شباهنگ

استقبال از آسمان زمستانی در نمکزارهای کویر مرنجاب


مشتری و شباهنگ در بهار رنگارنگ


Top