zavin


ردستاره دورقطبی منطقه زاوین مشهد خراسان رضوی.تشکیل شده از 160 شات.ایزو800-دیاف4-شاتر30ثانیه
Title zavin
Hit 1914
Photographer mahdi es'haghimahdi es'haghi
Camera 7DII
Lens 18-135 kanon
Lens Aperture 4
ISO 800


1 comments have been posted.

بسیار زیباست به نظرم زمان بین هر شات کمی طولانی شده وقتی تصویر زوم را نگاه میکنم در انتهای کمان ها تصویر شبیه به نقطه چین شده. به نظرم بیش از 1 ثانیه زمان بین هر شات داشتین با این حال تصویر فعلی نمایی زیبا را رسم کرده و کادر بندی هم خوبه. رنگ ها به نظر میرسه کمی اغراق آمیز شده اگر کمی رنگ آبی را کمتر کنین تصویر زیبایی بیشتری پیدا میکند. موفق باشید و منتظر عکسهای خوب شما هستیم.
Top