پانورامای رصدخانه


پانورامای رصدخانه آلاشت
Title پانورامای رصدخانه
Hit 3962
Location آلاشت مازندران
Camera canon 6D
Lens 14 mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
Photography Techniques پانوراما


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی بعضی جاها به نظر میاد تصویر ها خوب روی هم نیافتاده ولی مشکلی نداره فکر کنم به خاطر حرکت سریع ابرها بود
عکس جالبی تهیه کرده اید. در بخشی از جنوب تصویر به نظر میرسه دو فریم درست روی هم نیفتاده اند. به هر شکل چنین تصویر تا به حال از این رصد خانه و آسمان شب آن ندیده بودم. بسیار خوب موفق باشید
Top