شب برفی


55 دقیقه نوردهی متشکل از 132 شات 25 ثانیه ای
حدود ساعت 9 شب گرفته شده که از نور ماه برای نوردهی زمینه استفاده شده است
Title شب برفی
Hit 863
Location روستای دهنو از توابع شهرستان زرند استان کرمان
Camera canon 700d
Lens canon 18-135mm
Lens Aperture 3.5
F 18mm
Exposure 25.0
ISO 800
Photography Techniques star track
Date of photography 1398.11.14


No comments have been posted.

Top