تایم لپس در مغستان


تایم لپسی از گرفت ماه در روستای مغستان از توابع یزد
Title تایم لپس در مغستان
Hit 1981
Location moqestan
Camera Nikon d7200
Lens 18-140 nikon


No comments have been posted.

Top