تنها ستایشگر


در این نوع تصاویر در طول مدت زمان عکاسی فاصله کانونی تغییر کرد و با زوم کردن تصویر حرکت ستارگان از شکل دایره ایی به حلزونی تبدیل میشوند.زوم بوسیله دستگاهی بنام زوم ماشین انجام میشود
Title تنها ستایشگر
Hit 3717
Location چهارمحال و بختیاری
Camera NIKON D800
Lens AF-S 14-24mm f:2.8 G ED N
Lens Aperture 2.8
F 14mm to 24mm
Exposure 220x20sec
ISO 800
Photography Techniques Convergence Star Trails
Accessories remote+Zoom machine


No comments have been posted.

Top