دنباله دار هیل باپ


Title دنباله دار هیل باپ
Hit 4007
Location رباط کریم
Camera زنیط
Lens نرمال 55
Lens Aperture 11
Exposure 10 ثانیه
ISO 400
Accessories سه پایه - دکلانشور
keyword
دنباله


1 comments have been posted.

سلام بسیار خوب و با ارزش هست. در زمان حضور این دنباله دار در آسمان عکسهای بسیار زیادی از آن گرفتم. یک نمونه آن که با موتور ردیاب گرفته شده در این نشانی موجود است http://skypix.org/view/FA/97.aspx
Top