آسمان و سیبستان


باغهای سیب روستای هونجان
Title آسمان و سیبستان
Hit 3548
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای هونجان
Camera کانن 5 دی مودیفای
Lens 13 میلیمتر ( تامرون 10-24 )
Lens Aperture 4
Exposure 31
ISO 1600
Date of photography 26/8/2011


2 comments have been posted.

:) ممنون آقا قابل شما را نداره تقدیم به شما میکنم
خیلی زیباست بخصوص اون ویکسن سفید گوشه تصویر.
Top