راهی بسوی بهشت


این عکس از شبی بدون نور ماه در یکی از روستاهای اطراف اراک به نام انجیرک انداخته شد. سعیم بر این بود که کمی به فاین آرت نزدیک شه بخاطر همین انگار در رنگها کمی اقرار شده.
Title راهی بسوی بهشت
Hit 3429
Photographer کیان توکلیکیان توکلی
Location اراک
Camera Canon 60D
Lens 11-16 Tokina
Lens Aperture 2.8
Exposure 30"
ISO 1600
Photography Techniques Single shot
Date of photography 17/3/92


2 comments have been posted.

عکس قشنگیه، آفرین
بسیار زیبا.خسته نباشید
Top