اسمان غروب


Title اسمان غروب
Hit 7854
Location یزد - میبد
Camera الیمپیوس
Lens Aperture 11
Exposure 1.640
ISO 100
Photography Techniques تک فریم پردازش
Date of photography 92


2 comments have been posted.

ممنون لطفطون آقای نصر
آقایی عزیز عکس بسیار زیبا و جالبی گرفتید . غروب حورشیدهم عالمی دارد موفق باشید.
Top