شکارچی تنها در جنگل یخ زده


تصویر فوق پس از شبی برفی گرفته شده , بخاطر صاف بودن آسمان ستارگان بیداد میکردند.
قرمزی سمت راست تصویر بدلیل تابیدن نور چراغ خطر ماشین هست چون با نور ماشین نوردهی شد.

Title شکارچی تنها در جنگل یخ زده
Hit 4012
Photographer مجتبی غلامیمجتبی غلامی
Location هزارجریب
Camera 500D
Lens 18mm
Lens Aperture 3.5
Exposure عکس از 3 شات با نوردهی 30 ثانیه
Filter uv
ISO 800
Photography Techniques panorama
Date of photography 27/10/1391


3 comments have been posted.

ممنونم آقایان صانعی و رحیمی
منظره زیبایی است. کار با ارزشی ارائه کرده اید. موفق باشید
زیباست
Top