عکس نجومی


عکاسی به روش آفوکال می باشد
15 عکس در بازه زمانی خورشید گرفتگی, به عبارتی هر 7.5 دقیقه ای عکاسی شده است.
Title عکس نجومی
Hit 1893
Location ایران . بندرعباس
Camera CANON EOS 750D
Lens Aperture 3.5
Telescope Sky-Watcher 120mm
F 600mm
Exposure 1/1250s
Filter Mylar
ISO 100
Photography Techniques عکاسی آفوکال
Accessories سه پایه فولادی Sky-Watcher AZ4
Date of photography 1398/10/05


No comments have been posted.

Top