آسمانی به ارزش پول!!


Title آسمانی به ارزش پول!!
Hit 3390
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location نوشهر/بخش کجور/روستای پول
Camera نیکون d7000
Lens 12-24
Lens Aperture 4
Exposure 30s
ISO 1000
Photography Techniques رد ستاره


1 comments have been posted.

عکس زیبایی است موفق باشید
Top