گذر زهره و لکه های خورشیدی


Title گذر زهره و لکه های خورشیدی
Hit 2990
Photographer Hamed SheikhbahaeeHamed Sheikhbahaee
Location اصفهان
Camera SONY DSC-W110
Telescope شکستی 4 اینچ اسکای واچر روی پایه AZ4
F 1000
Exposure 1/320
Filter مایلار
ISO 125
Photography Techniques از پشت چشمی تلسکوپ
Date of photography 1391/3/17
keyword
زهره


1 comments have been posted.

عکس شما با این که از پشت چشمی گرفته شده فوکوس خوبی داره موفق باشید
Top