بدون عنوان


Title بدون عنوان
Hit 2338
Location بابل
Camera fuji film finepix s4000


2 comments have been posted.

ممنون جناب رحیمی عکس از فوکس خارج نشده بلکه با افزایش نوردهی ماه به این شکل شد
نمای زیبایی است. به نظر میرسه در فریم های بعدی به مرور تصویر از فوکوس خارج شده؟ یا نوردهی افزایش پیدا کرده.
Top