غروب ستاره ها


غروب ستاره ها در اخرین روزهای سال 91 بر فراز یک خانه قدیمی
Title غروب ستاره ها
Hit 2613
Location سنه کوه
Camera 500D
Lens 18-55
Lens Aperture 3/5
Exposure 85 min
ISO 1600
Photography Techniques star trail


3 comments have been posted.

کار زیبا و جذابیه موفق باشید.
ممنونم جناب رحیمی
زیبا است. کادر بندی خوبی داشته اید موفق باشید
Top