درخت و آسمان پر ستاره


Title درخت و آسمان پر ستاره
Hit 7128
Location ساوه - دینارآباد
Camera canon 40D
Lens 18 mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 25 ثانیه
ISO 1600
Date of photography تابستان 91


3 comments have been posted.

با تشکر.این تصویر به عمد با نور زمینه عکاسی شده و هدف ستارهقطبی آبی رنگ مرکز تصویر بوده است.ممنون از راهنمای های مفیدتان.
با تشکرازآقای رحیمی از اشاره به موارد کلیدی مهم ممنون.و این تصویر به عمد تنها با نور زمینه عکاسی شده و هدف از این عکس ستاره آبی قطبی در مرکز تصویر بوده است.ممنون از راهنمایهای مفیدتان.
جناب مرادلی عکس خوبی است. انتخاب سوژه و کادر بندی هم خوب . نور ستارگان نیز به خوبی ثبت شده است.اگر بخواهید طبیعت را در عکسهای زمین و اسمان بهتر نمایش دهید میتوانید به صورت مصنوعی با استفاده از نور چراغ اتش یا حتی الودگی نوری محیط این کار را انجام دهید.همچنین نور ماه در شبهای نخست به صورتی است که محیط را کمی روشن میکند ولی آسیب جدی به نور ستارگان وارد نمیکند. مقداری نویز که احتمالا حاصل استفاده از حساسیت بالا در عکس شما است دیده میشود. اگر مقداری این حساسیت را کم کنید نقاط کم نور قرمز رنگ کمتری در عکسهایتان خواهید دید. همچنین میتوان میدان دید را طوری تنظیم نمود که از حضور یک صورت فلکی یا ستاره های پر نور در عکس برای درک بهتر بینندگان از سمتی که عکاس از ان عکس گرفته است بهره برد. موفق باشید
Top