NGC 891


Title NGC 891
Hit 3095
Location بیدخون ، کرمان
Camera Canon 40D
Lens Aperture 5
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر + neq6
F 1000mm
Exposure 30x90sec
ISO 1600
Accessories baader mpcc


4 comments have been posted.

ممنونم اقای رحیمی
بله کاملا درست است ، سپاس اقای بهاری نیا
خیلی زیباست. جزییات خوبی از کهکشان در تصویر دیده میشود. موفق باشید
زیباست،هم کهکشان و هم عکس شما تعدادی کهکشان کوچک تر در امتداد ستاره بالای کادر هست که فکر میکنم اگه در کادر قرار میدادید کار رو زیبا تر میکرد
Top