عطارد و زهره


Title عطارد و زهره
Hit 3191
Photographer عادل کریمیعادل کریمی
Location روستای فیلبند
Camera Canon 600D
Lens Samyang 14mm
Exposure 10 ثانیه
ISO 100
Date of photography 10 خرداد 92


4 comments have been posted.

ممنون از همه دوستان ;) بله آقای رحیمی واقعاً جای زیبایی هست و سوژه های بسیاری برای عکاسی شب داره.
بسیار زیبا است. چند روز مهمان این روستا بودم. صحنه های بسیار زیبایی برای عکاسی شب در این روستا و اقلیم این منطقه وجود داره که باید رفت و دید. عکس زیبایی از مقارنه گرفته اید. موفق باشید
چه عکس قشنگی، آفرین واقعا
بسیار عالی
Top