راه شیری


طلوع راه شیری در طبیعت روستای هونجان
با استفاده از موتور ردیاب

Title راه شیری
Hit 3895
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای هونجان - اصفهان
Camera کانن 350 دی مودیفای
Lens 10-24 تامرون در 11 میلیمتر
Lens Aperture 3.5
Exposure 72 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques ردیابی ستاره ای
Accessories استفاده از مقر SXD ویکسن


1 comments have been posted.

سپاس
Top