تصویررنگی ازماه


این تصویرترکیبی از4عکس میباشدکه باتلسکوپ آپوکروماتییک ویکسن گرفته شده است
Title تصویررنگی ازماه
Hit 3689
Photographer سجاد اصغریسجاد اصغری
Location اصفهان
Camera canon 450d
Telescope ed115s
F 7.7
Exposure 4فریم1/60sec
ISO 100
Photography Techniques Registax
Date of photography 2012/6/9
keyword
vixen


1 comments have been posted.

بسیار خوب . مشکلاتی که در تصویر قبلی بود ، برطرف شده اند و شاهد یک تصویر بهتر هستیم . اما درخشندگی کلی کمی پایین به نظر می آید که البته توسط نرم افزار تا حدودی قابل برطرف شدن و همچنین قابل چشم پوشی است .
Top