آنگاه که ماه نور خود را دوباره باز یافت


آخر ماه گرفتگی ابری شد اما همچنان ماه سایه زمین را بر روی خود نشان می داد و زیبایی ابرها با نور ماه هر لحظه بیشتر می شد
Title آنگاه که ماه نور خود را دوباره باز یافت
Hit 2504
Photographer nassim souratinassim sourati
Location تهران ،شهر جدید پردیس
Camera Olympus sp550uz
Lens zoom
Lens Aperture _
Telescope _
F 4.5
Exposure 1/2sec
Filter _
ISO 100
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایه
Date of photography 7/28/2018
keyword
خسوف_ابر


No comments have been posted.

Top