رد ستارگان آسمان قصر بهرام


Title رد ستارگان آسمان قصر بهرام
Hit 3307
Photographer پرهام سعیدیپرهام سعیدی
Location قصر بهرام
Camera Zenit 412
Lens 55mm Zenit
Lens Aperture 2
ISO 200
Date of photography 29 تیر 91


2 comments have been posted.

بله عکس قبلی اولین تجربم از عکاسی با دوربیین دیجیتال بود! در واقع اولین عکسی که از آسمون با دوربین دیجیتال گرفتم! این عکس هم اگر اون تکون آخر وجود نداشت خیلی بهتر میشد! و البته به خاطر اسکن از روی عکس کیفیت به شدت پایین اومده ممنون :)
نسبت به عکس قبلی که ارسال کردید خیلی عالی تر هستش...
Top